Mindset Communication


Communication is key….

Vad är egentligen skillnad mellan att informera och att kommunicera?

Jag är inte ensam om att både tycka att det är stor skillnad och att information mer känns som något som myndigheter använder sig av.

Att kommunicera är viktigt och aldrig har det väl både viktigare och svårare än nu. Hur blir man relevant? Hur förblir man relevant? Hur hittar man fler kunder, följare eller vad det nu är?

Svaret är; Genom relevant kommunikation. Hur den tar sig uttryck varierar, både utifrån bransch och behov. Ofta behöver kommunikation ske via flera olika kanaler, men vilka kanaler och vilken typ av kommunikation gör jobbet?

De tre enkla frågorna; För att uppnå de resultat du vill uppnå måste de tre enkla men ibland svåra frågorna besvaras;

  • Vad vill jag uppnå?
  • Varför vill jag uppnå det?
  • Hur uppnår jag det?

Förhoppningsvis har du en rätt bra bild över vad du vill uppnå och varför men kanske behöver hjälp med hur och att genomföra hur:et..

Oavsett om du vill ha hjälp med en strategi, en uppdatering av hemsidan, löpande underhåll av blogg eller andra sociala medier så hjälper jag mer än gärna till!

Översättning eller kanske korrekturläsning? Det är också något jag kan hjälpa till med. Översättning gäller för svenska och engelska.

Hoppas att vi hörs! 🧡

tankar, händelser & annat